ห้องพัก

การเช็คอิน 15:00-21:00 ชั่วโมง / เช็คเอา 7:00-10:00 ชั่วโมงเด็ก ๆ ไม่สามารถเข้าพักที่โรงแรม สามารถรองรับเตียงเสริมในห้องพักไม่เป็น